Τοποθεσία

Πολεμάρχι, Χανιά

Τύπος

Κατοικία

Έτος μελέτης

2019

Περιγραφή Έργου

Όταν ένας λευκός όγκος οπλισμένου σκυροδέματος εδράζεται σε λίθινη βάση, εκεί η παράδοση συναντά το μοντέρνο.

Δύο κατοικίες εφαπτόμενες, συνθέτουν ένα ενιαίο σύνολο, η συμμετρία και η καθαρότητα του οποίου επιδιώκει να μετασχηματίσει παραδοσιακά μορφολογικά και τυπολογικά στοιχεία, μέσα από το πρίσμα μιας καθόλα σύγχρονης κατοικίας. Μια τρίτη κατοικία ολοκληρώνει το συγκρότημα διαθέτοντας φυτεμένο δώμα, που επιτρέπει επέκταση του περιβάλλοντα χώρου.