Τοποθεσία

Κουνουπιδιανά, Χανιά

Τύπος

Βρεφονιπιακός Σταθμός

Χρόνος μελέτης

2018-2019

Περιγραφή Έργου

Η κεντρική ιδέα στην οποία στηρίχτηκε ο σχεδιασμός του βρεφονηπιακού σταθμού, είναι η αρχετυπική μορφή της κατοικίας, όπως αυτή αποτυπώνεται στις παιδικές ζωγραφιές.

Οι λειτουργίες του σταθμού στεγάζονται μέσα σε χρωματιστές, εν σειρά τοποθετημένες μονάδες με κεκλιμένες ανισοσκελείς στέγες, η κλίμακα των οποίων καθιστά το κτίριο οικείο στα παιδιά. Τέλος τα μεγάλα υαλοστάσια που προσαρμόζονται στη γεωμετρία της στέγης, επιτρέπουν την είσοδο ομοιόμορφου φυσικού φωτισμού, στο εσωτερικό των αιθουσών.