Τοποθεσία

Χαλέπα, Χανιά

Τύπος

Μουσείο

Έτος μελέτης

2017

Περιγραφή Έργου

Ένα σύνολο από δομικά στοιχεία (πλάκες οπλισμένου σκυροδέματος), κατακερματίζονται υπό την ορμητική δύναμη των κυμάτων και μετασχηματίζονται ακανόνιστα στο χώρο. Δημιουργούν έτσι μια διαδρομή παράλληλα στα εκθέματα, η οποία κάθε φορά αποκαλύπτει από διαφορετικές οπτικές το επιβλητικό βραχώδες και θαλάσσιο τοπίο, ενώ στην κορύφωση της βυθίζεται μέσα στο νερό εκθέτοντας τα ευρήματα στο σημείο που ανευρέθηκαν.