Τοποθεσία

Χαλέπα, Χανιά

Τύπος

Μουσείο

Έτος μελέτης

2017

Περιγραφή Έργου

Ένα σύνολο από δομικά στοιχεία (πλάκες οπλισμένου σκυροδέματος), κατακερμα- τίζονται υπό την ορμητική δύναμη των κυμάτων και μετασχηματίζονται ακα- νόνιστα στο χώρο.

Δημιουργούν έτσι μια διαδρομή παράλληλα στα εκθέματα, η οποία κάθε φορά αποκαλύπτει από διαφορετικές οπτικές το επιβλητικό βραχώδες και θαλάσσιο τοπίο, ενώ στην κορύφωση της βυθίζεται μέσα στο νερό εκθέτοντας τα ευρήματα στο σημείο που ανευρέθηκαν.