Τοποθεσία

Μαρκόπουλο, Χανιά

Τύπος

Συγκρότημα κατοικίων

Έτος μελέτης

2017

Περιγραφή Έργου

Σε ένα ορθοκανικό σύστημα συντεταγμένων χωρισμένων σε κάναβο 3Χ3, τοποθετούνται με διαφορετικό κάθε φορά τρόπο και κατεύθυνση, κατοικίες ποικίλης δυναμικότητας, δημιουργώντας ένα παιχνίδι όγκων που εξέχουν κάθε φορά, ή υποχωρούν στο χώρο.

Οι τύποι αυτοί μπορούν να επαναλαμβάνονται επ’ αόριστων, χωρίς να εμφανίζεται επαναληψιμότητα.