Τοποθεσία

Βαρύπετρο, Χανιά

Τύπος

Πολυκατοικία

Έτος μελέτης

2021

Περιγραφή Έργου

Η σύνθεση οργανώνεται με τέσσερεις τοίχους και δυο οριζόντιες πλατφόρμες, που εμβολίζουν κατακόρυφα και οριζόντια αντίστοιχα την κατασκευή, με τρόπο που να εξασφαλίζεται στις κατοικίες απόλυτη ιδιωτικότητα, καθώς και επαρκείς χώροι εκτόνωσης προς τον περιβάλλοντα χώρο της πολυκατοικίας.