Τοποθεσία

Βαρύπετρο, Χανιά

Τύπος

Πολυκατοικία

Έτος μελέτης

2021

Περιγραφή Έργου

Η σύνθεση οργανώνεται με τέσσερις τοίχους και δύο οριζόντιες πλατφόρμες, που εμβολίζουν κατακόρυφα και οριζόντια αντίστοιχα την κατασκευή.

Τα χρώματα χρησιμοποιούνται με τρόπο που ορίζουν τα επιμέρους στοιχεία, ενώ παράλληλα δημιουργούν επίπεδα και εντείνουν την προοπτική.