Τοποθεσία

Πιθάρι, Χανιά

Τύπος

Κατοικία

Έτος μελέτης

2020

Περιγραφή Έργου

Αυτή η αρχιτεκτονική μελέτη στο Πυθάρι Χανίων αποτελείται από ένα σύμπλεγμα όγκων και στοιχείων, διατάσσονται στο χώρο, δημιουργώντας διαφορετικά επίπεδα και χωρικές ποιότητες.

Σκυρόδεμα, ξύλο και γυαλί συντελούν στη δημιουργία μιας κατοικίας που λειτουργεί ως διαμεσολαβητής στην επικοινωνία του χρήστη με τον διαμορφωμένο περιβάλλοντα χώρο της οικίας και της εμπειρίας που προκύπτει μέσα σε αυτή.