Περιοχή

Παλιό Λιμάνι Χανιών

Τύπος

Δημόσιο Κτήριο

Έτος μελέτης

2018

Project Description

Στόχος του σχεδιασμού είναι η επέμβαση στο ευαίσθητο ιστορικό αυτό περιβάλλον με τρόπο που να μην διαταράσσει, υποβαθμίζει ή αλλοιώνει την αξία του και η εξασφάλιση της αστικής συνέχειας μέσω ενός συστήματος δημοσίων χώρων που επιτυγχάνει τη σύνδεση της περιοχής του Κουμ Καπί (εκτός τειχών) με το παλαιό λιμάνι (εντός τειχών).

Έτσι μέσω κατάλληλης επιλογής υλικών, υψών και χαράξεων οι νέοι κτιριακοί όγκοι, αλλά και το σύνολο της παρέμβασης σχεδιάζονται με τρόπο που να εναρμονίζονται αλλά και να συνομιλούν με τα υφιστάμενα ιστορικά κελύφη και το ευρύτερο ιστορικό τοπίο. Το κτίριο θα φιλοξενήσει την εφορία αρχαιοτήτων, θα ενοποιείται λειτουργικά με τα υφιστάμενα Νεώρια, τα οποία θα στεγάζουω παράλληλα χρήσεις πολιτισμού, εκτεινόμενες και στους νέους οικοδομικούς όγκους, οι οποίοι ανεγείρονται εκεί όπου οι Ενετοί είχαν προβλέψει κατά το παρελθόν την κατασκευή δύο ακόμη Νεωριών.